SZTFH - Tájékoztatás a helyettes gyakorlóra és a dohányzási célú gyógynövénytermékekre vonatkozóan

A Magyar Közlöny 2023. január 31-én megjelent, 16. számában kihirdetésre került a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelete az egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról, amely 2023. február 1-jei hatályba lépéssel módosította.

  • a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendeletet: meghatározásra kerültek a kiskorú örökös koncessziós szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek gyakorlását nagykorúvá válásáig tőle átvállaló helyettes gyakorlóra vonatkozó részletszabályok, illetve
  • a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendeletet a dohányzási célú gyógynövénytermékek tekintetében.

Helyettes gyakorlóra vonatkozó részletszabályok:

Kiskorú öröklése esetén a helyettes gyakorlónak az örökhagyó dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyének módosítását kell kérelmeznie a 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet szerint. A helyettes gyakorlónak az engedély módosítása iránti kérelemhez a következő iratokat kell csatolnia:

-          a koncessziós szerződést;

 

-          a dohánybolt vagy elkülönített hely használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot (különösen bérleti szerződést vagy annak kivonatát, tulajdoni lapot) vagy használati jogot engedő, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot;

 

-          a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okiratot;

 

-          gazdasági társaság esetén a létesítő okiratot;

 

-          az állami adó- és vámhatóság – a kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi – igazolását arról, hogy

 

 

  • a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben az illetékes állami adó- és vámhatóság végleges és végrehajtható döntésben 1 millió forintot meghaladó vámigazgatási- vagy adóbírságot, vagy 200 ezer – természetes személy esetén 100 ezer – forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot nem szabott ki, és

 

  • a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, az állami adó- és vámhatóság által behajtandó köztartozása vagy az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott adótartozása nincs; ¾ a kérelmet benyújtó székhelye, lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat – a kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi – igazolását arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben végleges és végrehajtható döntésben 1 millió forintot meghaladó mértékű adóbírság vagy 200 ezer – természetes személy esetén 100 ezer – forintot meghaladó mértékű mulasztási bírság kiszabására nem került sor;

 

-          a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 13. § (8a) bekezdése szerinti, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a kiskorú örökös törvény képviselője és a helyettes gyakoroló között kötött megállapodást, annak gyámhatóság általi jóváhagyását;

 

-          a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultság kiskorú általi átengedésének időtartamára és ellentételezésére vonatkozó megállapodást,

 

-          a helyettes gyakorló nyilatkozatát a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésének saját felelősségére és kockázatára történő átvállalásáról. Abban az esetben, ha a helyettes gyakorló új értékesítési helyen kívánja a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenységet folytatni, úgy a kérelemhez csatolni kell

 

-          a dohánybolt vagy elkülönített hely olyan alaprajzát, amely ábrázolja a helyiség beosztását, feltünteti a falak, ablakok, ajtók helyét, a beépített részeket, és ha a bejárat közterületre nyílik, akkor jelöli annak nevét,

 

-          a kérelmező nyilatkozatát a 200 méteres távolság, mint engedélyezési feltétel teljesüléséről.

 

Dohányzási célú gyógynövénytermék dohánybolti értékesítése:

 

-          Mint az Ön előtt is ismert, az Fdvtv. módosítása 2023. február 1-jétől lehetővé teszi, hogy a dohányzási célú gyógynövénytermékeket a dohányboltok is forgalmazhassák, 2023. július 1-jétől pedig ezeket a termékeket kizárólag a dohányboltok értékesíthetik.

 

-          A dohányzási célú gyógynövénytermékek nagykereskedelme nincs a dohány-kiskereskedelmi ellátóhoz (Országos Dohányboltellátó Kft.) kötve, ezért nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a dohányzási célú gyógynövénytermékek kizárólag akkor vehetők dohánybolti készletre, illetve akkor teljesíthető a forgalmi adatszolgáltatás, ha azokra a magyarországi gyártó, vagy első forgalomba hozó teljesítette a termékregisztrációs kötelezettségét. A regisztrált dohányzási célú gyógynövénytermékeket a dohánybolti cikktörzs adatokban lehet nyomonkövetni, illetve ilyen termékregisztrációt követően újabb tájékoztatást fogunk adni.

 

-          A dohányzási célú gyógynövénytermékek a forgalmazói regisztrációt követően kerülnek be az SZTFH Adatgyűjtő Rendszerébe, a Dohánybolti portálon pedig a termék jellemzői lesznek megtekinthetők. A regisztrációval kapcsolatban a dohánytermék-kiskereskedőknek nincs teendője. A termékregisztrációval kapcsolatosan bővebb információt a dohányboltot üzemeltetők, illetve a gyártók, forgalmazók a https://sztfh.hu/tevekenysegek/dohanyugyi-felugyelet/adatszolgaltatas/ oldalon olvashatnak.

 

Emlékeztető a 2023. február 1-jével hatályba lépett korábbi jogszabályváltozásokról

-          Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy korábban kihirdetett jogszabályi rendelkezések értelmében 2023. február 1-jével több más témakör kapcsán is módosultak a dohánytermék-kiskereskedelem szabályai, amelyekkel kapcsolatban bővebb információt a 2022. december 20-án megjelent 15/2022. számú (Tájékoztatás a dohánytermék-kiskereskedelmet érintő jogszabály-módosításokról) és 16/2022. számú (Tájékoztatás a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyezési eljárásokat érintő jogszabálymódosításokról) tájékoztatásban adtunk. Tájékoztatóink a https://sztfh.hu/tevekenysegek/dohanyugyi-felugyelet/kozlemenyek-tajekoztatok/ oldalon érhetők el.

 

Amennyiben a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban további kérdése merül fel, ügyfélszolgálatunk munkanapokon 9 és 15 óra között a +36 1 795 6400-as telefonszámon áll szíves rendelkezésére.

Forrás: SZTFH

Kép: illusztráció

Legfrissebb híreink

A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének (MDKSZ) álláspontja a T/6220. számú törvényjavaslatról

2023. november 30.
A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének (MDKSZ) álláspontja a  T/6220. számú törvényjavaslatról

A T/6220 számú, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról szóló 2012. évi CXXXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitára bocsátott szövegtervezetének ismeretében, az abban foglalt, a szankciórendszer szigorítását célzó rendelkezések kapcsán a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége határozott tiltakozását fejezi ki, azokat aránytalanul súlyosnak és diszkriminatívnak tartja.

Franciaországban megemelik a dohánytermékek árát és kiszélesítik a füstmentes övezeteket

2023. november 29.
Franciaországban megemelik a dohánytermékek árát és kiszélesítik a füstmentes övezeteket

A dohánytermékek árának újabb emelése és a füstmentes övezetek kiszélesítése a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítását célzó új francia kormányzati program két legfőbb intézkedése, amelyet kedden mutatott be Aurélien Rousseau egészségügyi miniszter.

Országgyűlés - Súlyos, visszatartó erejű bírságokra van szükség

2023. november 28.
Országgyűlés - Súlyos, visszatartó erejű bírságokra van szükség

A parlament lezárta a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényjavaslat tárgyalását november 28-án, kedden. Összefoglaló.

Fokozott figyelem, közelednek az ünnepek!

2023. november 27.
Fokozott figyelem, közelednek az ünnepek!

Az Országos Rendőr-főkapitányságon 2023. november 13-án zajlott a kereskedelmi egységek biztonságával összefüggő kérdésekre fókuszáló konferencia.

A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének álláspontja a T/6220. számú törvényjavaslatról

2023. november 24.
A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségének álláspontja a T/6220.  számú törvényjavaslatról

A T/6220 számú, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról szóló 2012. évi CXXXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatban foglalt, a szankciórendszer szigorítását célzó rendelkezések kapcsán a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége – figyelembe véve, hogy egyelőre csak a törvényjavaslat benyújtáskori szövege ismert – a jogalkotó számára megfontolásra ajánlja az alábbi szakmai szempontokat.