Trafikosok Lapja játék

Jelen szabályzat a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (továbbiakban: Szervező) által a Budapest, Hungexpo Konferenciaközpont „C” épületében megtartandó 2022. évi Nemzeti TABAK EXPO Kiállás és Konferencián (továbbiakban: TABAK EXPO) szervezett „Trafikosok Lapja” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és szabályait tartalmazza. A nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó Trafikosok Lapja matricák és gyűjtőlap minden TABAK EXPO-n résztvevő kiállítónál megtalálhatóak.

„Trafikosok Lapja JÁTÉK”
Nyereményszabályzat

1. A Nyereményjáték szervezője

Cégnév: Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége
Székhely: 2890 Tata, Ady Endre u. 16.
Nyilvántartási szám: 01-02-0010277
Adószám: 18111088-2-11
E-mail cím: info@mdksz.hu, info@trafikosok.hu

2. Résztvevők

A Nyereményjátékban kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki a 18. életévét betöltötte, magyarországi lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, és aki nem esik az 5. pontban meghatározott személyek körébe, és teljesíti a 3. pont szerinti
feltételeket.

3. A részvétel feltételei:

A Nyereményjátékban részt vehet bárki, aki
• a 2022. évi TABAK EXPO kiállításon résztvevő kiállítóknál elérhető Trafikosok Lapja matricákból 30 darabot
összegyűjt, majd ezt követően a matricák gyűjtésére szolgáló gyűjtőlapot kitöltve leadja a Trafikosok Lapja standnál,
• a játékban való részvétel további feltétele a sorsolás idejében való helyszíni jelenlét.
A kitöltött, 30 darab matricát tartalmazó gyűjtőlap Trafikosok Lapja standnál történő leadása a nyereményjátékra való
jelentkezésnek és jelen szabályzat elfogadásának, valamint adatkezelési tájékoztató tudomásulvételének minősül, tekintettel
arra, hogy a Résztvevő e szabályzatot, valamint az adatkezelési tájékoztatót a ráutaló magatartással tett hozzájárulás megadása
előtt elolvashatta.

4. Nyereménysorsolás nyertesei és nyereménye:

• Nyeremény: 1 db 2 fő részére szóló hosszúhétvége Siófokra a Hotel Residence szállodába.
• A nyertes a nyereményről a 2022. október 18. napján 15:30 és 16:30 között a TABAK EXPO színpadán
megrendezésre kerülő sorsolás eredményeképpen, a sorsolást követően azonnal, helyben szerez tudomást. A
nyereményjátékban való részvétel feltétele ekképpen a sorsolás idejében való helyszíni jelenlét.
• Amennyiben a nyertes a sorsolás eredményhirdetését követően nem jelentkezik haladéktalanul a nyeremény
átvételére, új nyertes kerül sorsolásra.
• A nyertesnek a nyeremény átvételekor személyazonosságát igazolnia kell.
• A nyeremény készpénzre nem váltható át.

5.A Játékból kizárt személyek:

A Szervező alkalmazottai, megbízottjai, a TABAK EXPO-n résztvevő kiállítók, ezek alkalmazottai, megbízottjai, továbbá
mindezen személyek 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bek. 2. pontja szerinti hozzátartozói.

6.A Nyereményjáték időtartama:

A játék időtartama: 2022. október 18. napján 15:00 óráig. Ezen időszak alatt a Trafikosok Lapja gyűjtőlapot 30 darab
matricával ellátva és kitöltve a Trafikosok Lapja standnál leadó azon személyek vesznek részt a nyereményjátékban, akik
megfelelnek a jelen szabályzatban foglalt követelményeknek.

2

„Trafikosok Lapja JÁTÉK”
Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatszolgáltatás önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló. A nyereményjáték céljából történő adatkezeléshez (így
különösen: a nyertes sorsolása és a nyertes személyazonosságának megállapítása, személyi jövedelemadó
megfizetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése) a résztvevő a kitöltött, 30 darab matricát tartalmazó Trafikosok
Lapja gyűjtőlap Trafikosok Lapja standnál történő leadásával kifejezett hozzájárulását adja. A résztvevő hozzájárulását
a szervező e-mail elérhetőségére címzett levél formájában bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban a
nyereményre való jogosultságot megszünteti (tekintettel arra, hogy az általa kitöltött gyűjtőlapot a Szervező
megsemmisíti, a sorsolásban nem vehet részt) és nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. Adatkezelő a Nyereményjáték Szervezője.

3. A kezelt adatok köre megegyezik résztvevő által önként megadott adattal, amely a résztvevő neve, cége, városa,
telefonszáma. Amennyiben a résztvevő a szervezőt e-mail útján megkeresi, a szervező a résztvevő e-mail címét kizárólag
a kérelem kivizsgálása céljából kezeli.

4. Szervező a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, az adatkezelés céljának
fennállása alatt (nyereményjáték és sorsolás időtartama, eredményhirdetés, a nyertes adatai esetében a számviteli
megőrzési kötelezettség ideje, e-mailes kérelem esetében annak kivizsgálása és a kapcsolódó tájékoztatás megadása)
kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok biztonságáról.

5. A nyereményjáték nyertesének nevét álnevesítéssel, a vezetéknév első betűjének és a keresztnévnek a feltüntetésével, a
nyertes értesítése és a nyertes személyazonosságának megállapítása céljából a Szervező felhasználhatja és
nyilvánosságra hozhatja.

6. A résztvevő ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban
meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket a résztvevő a
szervező e-mail elérhetőségére tudja címezni.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatban a résztvevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait (a per a résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindítható; a törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken tekinthető meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055

Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

A résztvevők téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A résztvevő felelősséggel tartozik azért,
hogy a gyűjtőlapon a saját nevét adja meg.
Tata, 2022. október 17.

 

Nyereményszabályzat és Adatkezelési tájékoztató PDF formátumban itt tölthető le!

Legfrissebb híreink

Átadták a Continental Dohányipari Zrt. új gyártócsarnokát

2022. november 18.
Átadták a Continental Dohányipari Zrt. új gyártócsarnokát

A Continental Dohányipari Zrt. 9,2 milliárd forint összértékű kapacitásbővítő fejlesztését adták át Sátoraljaújhelyen, a magyar kormány a beruházáshoz 3,6 milliárd forintos támogatást biztosított. 

Kétszer is kirabolták ugyanazt a dohányboltot – fegyházbüntetésre ítélt a bíróság két férfit

2022. november 13.
Kétszer is kirabolták ugyanazt a dohányboltot – fegyházbüntetésre ítélt a bíróság két férfit

A Pesti Központi Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletet hirdetett egy fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben, amelyben két férfit 11 év 6 hónap, illetve 8 év fegyházbüntetésre, továbbá 12 év, illetve 8 év közügyektől eltiltásra ítélt. Ezen felül az I. rendű vádlottat 6 hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől, valamint több mint 1 millió forintra vagyonelkobzást is elrendelt velük szemben. A bíróság egyúttal megszüntette az I. rendű vádlottal szemben korábban más ügyben kiszabott 6 hónap börtönbüntetésből engedélyezett feltételes szabadságot is.

Még egy évig maradhatnak az ízesített hevítőrudak

2022. november 11.
Még egy évig maradhatnak az ízesített hevítőrudak

Az Európai Bizottság a napokban hozta nyilvánosságra azt a felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely jelentősen megváltoztatja a hevített dohánytermékek kereskedelmének szabályait. A 2022/2100 számú felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet kimondja, hogy a hevített dohánytermékek kapcsán is – a hagyományos dohánytermékekhez hasonlóan – tilos lesz a jellegzetes ízesítésű termékek forgalomba hozatala, illetve tilos lesz minden olyan megoldás, amely a dohánytermék alkotóelemeiben (például a szűrőben, a papírban, a csomagolásban, a kapszulában) ízesítést tartalmaz.

Dohányboltban ütötte meg a volt élettársát - VIDEÓVAL

2022. november 05.
Dohányboltban ütötte meg a volt élettársát - VIDEÓVAL

 

Súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki a személyét ért telefonon tett megjegyzést személyesen, tettlegesen torolt meg.

Már tudják hány éves korig lehet következmények nélkül dohányozni

2022. október 29.
Már tudják hány éves korig lehet következmények nélkül dohányozni

Dohányosokat vizsgáló nagyszabású tanulmányt tettek közzé amerikai kutatók a napokban, amelyben több mint 550 ezer amerikai felnőtt egészségügyi adatait analizálták az 1997 és 2020 közötti időszakban. Érdekes eredmény született – derül ki, az Index írásából.