Trafikosok Lapja játék

Jelen szabályzat a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (továbbiakban: Szervező) által a Budapest, Hungexpo Konferenciaközpont „C” épületében megtartandó 2022. évi Nemzeti TABAK EXPO Kiállás és Konferencián (továbbiakban: TABAK EXPO) szervezett „Trafikosok Lapja” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és szabályait tartalmazza. A nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó Trafikosok Lapja matricák és gyűjtőlap minden TABAK EXPO-n résztvevő kiállítónál megtalálhatóak.

„Trafikosok Lapja JÁTÉK”
Nyereményszabályzat

1. A Nyereményjáték szervezője

Cégnév: Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége
Székhely: 2890 Tata, Ady Endre u. 16.
Nyilvántartási szám: 01-02-0010277
Adószám: 18111088-2-11
E-mail cím: info@mdksz.hu, info@trafikosok.hu

2. Résztvevők

A Nyereményjátékban kizárólag azon természetes személy vehet részt, aki a 18. életévét betöltötte, magyarországi lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, és aki nem esik az 5. pontban meghatározott személyek körébe, és teljesíti a 3. pont szerinti
feltételeket.

3. A részvétel feltételei:

A Nyereményjátékban részt vehet bárki, aki
• a 2022. évi TABAK EXPO kiállításon résztvevő kiállítóknál elérhető Trafikosok Lapja matricákból 30 darabot
összegyűjt, majd ezt követően a matricák gyűjtésére szolgáló gyűjtőlapot kitöltve leadja a Trafikosok Lapja standnál,
• a játékban való részvétel további feltétele a sorsolás idejében való helyszíni jelenlét.
A kitöltött, 30 darab matricát tartalmazó gyűjtőlap Trafikosok Lapja standnál történő leadása a nyereményjátékra való
jelentkezésnek és jelen szabályzat elfogadásának, valamint adatkezelési tájékoztató tudomásulvételének minősül, tekintettel
arra, hogy a Résztvevő e szabályzatot, valamint az adatkezelési tájékoztatót a ráutaló magatartással tett hozzájárulás megadása
előtt elolvashatta.

4. Nyereménysorsolás nyertesei és nyereménye:

• Nyeremény: 1 db 2 fő részére szóló hosszúhétvége Siófokra a Hotel Residence szállodába.
• A nyertes a nyereményről a 2022. október 18. napján 15:30 és 16:30 között a TABAK EXPO színpadán
megrendezésre kerülő sorsolás eredményeképpen, a sorsolást követően azonnal, helyben szerez tudomást. A
nyereményjátékban való részvétel feltétele ekképpen a sorsolás idejében való helyszíni jelenlét.
• Amennyiben a nyertes a sorsolás eredményhirdetését követően nem jelentkezik haladéktalanul a nyeremény
átvételére, új nyertes kerül sorsolásra.
• A nyertesnek a nyeremény átvételekor személyazonosságát igazolnia kell.
• A nyeremény készpénzre nem váltható át.

5.A Játékból kizárt személyek:

A Szervező alkalmazottai, megbízottjai, a TABAK EXPO-n résztvevő kiállítók, ezek alkalmazottai, megbízottjai, továbbá
mindezen személyek 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bek. 2. pontja szerinti hozzátartozói.

6.A Nyereményjáték időtartama:

A játék időtartama: 2022. október 18. napján 15:00 óráig. Ezen időszak alatt a Trafikosok Lapja gyűjtőlapot 30 darab
matricával ellátva és kitöltve a Trafikosok Lapja standnál leadó azon személyek vesznek részt a nyereményjátékban, akik
megfelelnek a jelen szabályzatban foglalt követelményeknek.

2

„Trafikosok Lapja JÁTÉK”
Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatszolgáltatás önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló. A nyereményjáték céljából történő adatkezeléshez (így
különösen: a nyertes sorsolása és a nyertes személyazonosságának megállapítása, személyi jövedelemadó
megfizetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése) a résztvevő a kitöltött, 30 darab matricát tartalmazó Trafikosok
Lapja gyűjtőlap Trafikosok Lapja standnál történő leadásával kifejezett hozzájárulását adja. A résztvevő hozzájárulását
a szervező e-mail elérhetőségére címzett levél formájában bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, ez azonban a
nyereményre való jogosultságot megszünteti (tekintettel arra, hogy az általa kitöltött gyűjtőlapot a Szervező
megsemmisíti, a sorsolásban nem vehet részt) és nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. Adatkezelő a Nyereményjáték Szervezője.

3. A kezelt adatok köre megegyezik résztvevő által önként megadott adattal, amely a résztvevő neve, cége, városa,
telefonszáma. Amennyiben a résztvevő a szervezőt e-mail útján megkeresi, a szervező a résztvevő e-mail címét kizárólag
a kérelem kivizsgálása céljából kezeli.

4. Szervező a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, az adatkezelés céljának
fennállása alatt (nyereményjáték és sorsolás időtartama, eredményhirdetés, a nyertes adatai esetében a számviteli
megőrzési kötelezettség ideje, e-mailes kérelem esetében annak kivizsgálása és a kapcsolódó tájékoztatás megadása)
kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok biztonságáról.

5. A nyereményjáték nyertesének nevét álnevesítéssel, a vezetéknév első betűjének és a keresztnévnek a feltüntetésével, a
nyertes értesítése és a nyertes személyazonosságának megállapítása céljából a Szervező felhasználhatja és
nyilvánosságra hozhatja.

6. A résztvevő ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban
meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket a résztvevő a
szervező e-mail elérhetőségére tudja címezni.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatban a résztvevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait (a per a résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindítható; a törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken tekinthető meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055

Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

A résztvevők téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A résztvevő felelősséggel tartozik azért,
hogy a gyűjtőlapon a saját nevét adja meg.
Tata, 2022. október 17.

 

Nyereményszabályzat és Adatkezelési tájékoztató PDF formátumban itt tölthető le!

Legfrissebb híreink

Trafikos Találkozó – Fejlődés, távlatok, együttműködésben

2023. március 30.
Trafikos Találkozó – Fejlődés, távlatok, együttműködésben

 

Május 9-én a Trafikos Találkozóval kezdődik az MDKSZ 2023-as szakmai rendezvényeinek sora. 

Csaknem harmincmillió forint értékű kínából rendelt Elf Bar-szállítmányt foglalt le a NAV - VIDEÓVAL

2023. március 27.
Csaknem harmincmillió forint értékű kínából rendelt Elf Bar-szállítmányt foglalt le a NAV - VIDEÓVAL

 

 

Kínából rendelt, csaknem harmincmillió forint piaci értékű Elf Bar-szállítmányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.

Törvénysértést követ el, aki az interneten rendel dohányterméket

2023. március 24.
Törvénysértést követ el, aki az interneten rendel dohányterméket

Aki interneten rendel és szállíttat belföldre dohányzást helyettesítő nikotintartalmú terméket vagy egyéb dohánygyártmányt, jövedéki törvénysértést követ el - írta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményében.

Négy évvel ezelőtti rablássorozat elkövetője ellen emelt vádat az ügyészség

2023. március 24.
Négy évvel ezelőtti rablássorozat elkövetője ellen emelt vádat az ügyészség

Négy évvel ezelőtti rablássorozat elkövetője ellen emelt vádat az ügyészség: a férfi két dohányboltot és egy ékszerüzletet rabolt ki Budapesten, majd Moszkvába szökött - közölte a Fővárosi Főügyészség az MTI-vel.

Nyert a Kúrián, majd a GVH is megszüntette az eljárását a JTI Hungary Zrt. ellen

2023. március 13.
Nyert a Kúrián, majd a GVH is megszüntette az eljárását a JTI Hungary Zrt. ellen

Nyert a Kúrián, majd a GVH is megszüntette az eljárását a JTI Hungary Zrt. ellen, a dohány-nagykereskedő vállalat pert indítana